Om oss

Föreningen Uppror är en allmännyttig ideell förening med organisationsnummer 802525-0310, och är en juridisk person som företräds av en styrelse. Föreningen är fristående, samt partipolitiskt och religiöst obundet. 


Föreningen är en demokratisk medlemsorganisation som styrs av medlemmarna. Föreningens medlemmar utser förtroendevalda att förvalta och leda verksamheten vid årsmötet. Förtroendevalda sitter i styrelsen, som revisorer och i valberedningen. 


Vad vi gör

Föreningen Uppror bedriver huvudsakligen opinion i samhället, och står bland annat bakom Bensinupproret 2.0 och Samhällsupproret. Styrelsen tillsammans med nyckelpersoner bedriver nationellt opinionsbildande arbete och träffar politiker och beslutsfattare i riksdagen, regeringen (inklusive departement och myndigheter) och framträdande represenanter för politiska partier i Sverige. Genom våra avdelningar bedriver vi lokalt opinionsbildande arbete i kommuner och regioner. 


I samarbete med Bensinupproret 2.0 arrangerar vi demonstrationer och evenemang, och fokuserar på bilismen och transportfrågor ur folkets/individens perspektiv. 


I samarbete med Samhällsupproret debatterar vi samhällsfrågor av betydelse för folket/envar. 


Föreningen Upprors kärnverksamhet som fastställs i stadgarna under "ändamål" är att arbeta för rättvisa för envar och för folkets/individens privatekonomi. Individerna utgör tillsammans det svenska folket, och staten har skapats som en service av och till oss [folket] att trygga våra gemensamma behov. Det är lätt för de enskilda som arbetar inom offentlig sektor att glömma bort att deras uppdrag är att tjäna folket, vilket medför ansvar för att hushålla med resurserna och driva en politik som tar hänsyn till alla - alltså helheten - och rättvist. 

Föreningen Uppror har som sitt uppdrag att påminna alla som arbetar inom staten att det ansvaret innebär att alltid se till att balansera varje beslut så att majoriteten gagnas, samt att agera ansvarsfullt för att undvika slöseri. Offentlig sektor slösar med hundratals miljarder kronor av skattebetalarnas pengar varje år [enligt nationalekonomisk forskning] genom att inte följa upphandlingsavtal, genom slarv, genom att inte hålla koll på inventarier och så vidare. Det är såväl ansvariga politiker och beslutsfattare, som tjänstemän och andra anställda medarbetare på alla nivåer som var och en slösar med tillgångar och är lösaktiga med beslut som påverkar enskilda medborgare. 

_________________________________________

Senast uppdaterad 22 mars 2021

Föreningssstatistik

2 500

Medlemmar

30

Förtroendevalda och funktionärer

Så fungerar föreningen

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av medlemmarna.

Revisorerna

Revisorerna utses av Årsmötet och deras uppdrag är att utöva tillsyn över styrelsens arbete med förvaltning och räkenskaper.

Styrelsen

Styrelsen är föreningen Upprors verkställande organ och ansvarar för föreningens förvaltning och räkenskaper. 

Stadgarna

Föreningen Uppror är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Stadgarna lägger grunden för verksamheten. 

Valberedningen

Valberedningen utses av Årsmötet och deras uppgift är att bereda kandidater till olika valbara förtroendeposter till Årsmötet.

Ekonomi

Föreningen Uppror finansieras huvudsakligen av inkomster från medlemsavgifter, men också från partnerskap och sponsring. 

Som medlem i föreningen Uppror stödjer du vårt arbete för lägre skatter och mindre slöseri av skattemedel, samt för ökad demokrati och en vettigare och mer rättvis miljö- och klimat-, och transportpolitik. 


Bli medlem för enbart 100 kr i medlemsavgift för 2021. 

Betala via Swish eller bankgiro. 

5352-6729

Opinionsarbete tar tid och kostar pengar, och många små slantar blir tillsammans mycket. Vi arbetar huvudsakligen ideellt, men har fortfarande många utgifter och kostnader.


Genom att skänka en gåva eller donera en summa ger du föreningen Uppror möjlighet att arbeta för att nå målen.

 

Bidra med en liten gåva idag!


Du kan också bli månadsgivare på Donorbox eller genom att lägga till en månatlig överföring från din internetbank till vårt bankgiro. 

Bli medlem

Ge en gåva eller donation

Copyright © Alla rättigheter förbehållna