Årsmötet 2021

På denna sida kan du ta del av samtliga årsmöteshandlingar till Årsmötet 2021. Den kommer uppdateras allt eftersom fram till mötet. 


Årsmötet sker söndagen den 18 april 2021 kl 14:00, virtuellt på länk som delas senast 20 minuter före mötet.


Årsmötet 2021 kommer ske helt virtuellt i år på grund av restriktioner för att reducera smittskyddsrisken under rådande Covid-19-pandemi. 


Kallelse


Innehåller datum och tid samt plats för årsmötet. 

Dagordning


redogör för vilka frågor som kommer att tas upp på årsmötet och i vilken ordning de kommer att behandlas (bestäms huvudsakligen i stadgarna. 


Dokumentet


kommer snart

visas här

Verksamhetsberättelse


Beskriver föreningen Upprors verksamhet under  verksamhetsåren 2019 och 2020. 


Dokumentet


kommer snart

visas här


Dokumentet


kommer snart

visas här

Resultaträkning


Visar vilka intäkter och kostnader föreningen Uppror haft under verksamhetsåren 2019 och 2020. 

Balansräkning


Visar föreningen Upprors tillgångar och skulder. 


Dokumentet


kommer snart

visas här


Dokumentet


kommer snart

visas här

Verksamhetsplan 2021


Beskriver föreningen Upprors verksamhet under detta år och fram till nästa års Årsmöte. 

Budgetförslag 2021


Här presenteras den ekonomiska planen för 2021 fram till nästa Årsmöte.  

Övriga årsmöteshandlingar 


Efter årsmötet släpps övriga handlingar också här. 


Dokumentet


kommer snart

visas här

Räkenskapsberättelse


Styrelsens redovisning över hur de utövat sitt ansvar för föreningen Upprors förvaltning och räkenskaper. 


Dokumentet


kommer snart

visas här

Revisionsberättelse


Revisorernas redovisning över sin tillsyn av föreningens förvaltning och räkenskaper. 

_________________________________________

Senast uppdaterad 22 mars 2021

Så fungerar föreningen

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av medlemmarna. Läs mer här om hur medlemmarna bestämmer hur föreningen bedriver sin verksamhet. 

Revisorerna

Revisorerna utses av Årsmötet och deras uppgift är att utöva tillsyn över styrelsens arbete med förvaltning och räkenskaper för att säkerställa att styrelsen sköter sitt arbete. Läs mer om revisorerna och hur de arbetar.

Styrelsen

Styrelsen är föreningen Upprors verkställande organ och beslutande organ mellan Årsmöten. Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och räkenskaper. Läs mer om vad styrelsen gör och vilka de är. 

Stadgarna

Föreningen Uppror är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Stadgarna lägger grunden för verksamheten. Läs mer om vad föreningen ska verka för och hur den fungerar. 

Valberedningen

Valberedningen utses av Årsmötet och deras uppgift är att bereda kandidater till olika valbara förtroendeposter till Årsmötet. De kan även användas för andra val inom föreningen. Läs mer om valberedningen. 

Ekonomi

Föreningen Uppror finansieras huvudsakligen av inkomster från medlemsavgifter, men också från partnerskap och sponsring. Läs mer om hur vi finansierar vår verksamhet. 

Som medlem i föreningen Uppror stödjer du vårt arbete för lägre skatter och mindre slöseri av skattemedel, samt för ökad demokrati och en vettigare och mer rättvis miljö- och klimat-, och transportpolitik. 


Bli medlem för enbart 100 kr i medlemsavgift för 2021. 

Betala via Swish eller bankgiro. 

5352-6729

Opinionsarbete tar tid och kostar pengar, och många små slantar blir tillsammans mycket. Vi arbetar huvudsakligen ideellt, men har fortfarande många utgifter och kostnader.


Genom att skänka en gåva eller donera en summa ger du föreningen Uppror möjlighet att arbeta för att nå målen.

 

Bidra med en liten gåva idag!


Du kan också bli månadsgivare på Donorbox eller genom att lägga till en månatlig överföring från din internetbank till vårt bankgiro. 

Bli medlem

Ge en gåva eller donation

Copyright © Alla rättigheter förbehållna