Revisorerna i Föreningen Uppror

Revisorerna i föreningen är de som utövar tillsyn över styrelsens arbete på uppdrag av årsmötet. De svarar enbart inför årsmötet, och inte till styrelsen. 


Med andra ord är revisorernas uppdrag att rapportera till medlemmarna att styrelsen sköter sitt uppdrag och följer stadgarna, årsmötets instruktioner samt de lagar och myndighetsbeslut som föreningen är skyldig att följa. 


Revisorerna kan vara lekmannarevisorer eller auktoriserade revisorer. 


Revisorerna verksamhetsåret 2021

Detta är revisorerna i föreningen Uppror för verksamhetsåret 2021. 

PERSONLIGA ERSÄTTARE

Kontakta revisorerna

Om du vill komma i kontakt med revisorerna skriv till 

_________________________________________

Senast uppdaterad 30 april 2021

Så fungerar föreningen

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av medlemmarna. Läs mer här om hur medlemmarna bestämmer hur föreningen bedriver sin verksamhet. 

Revisorerna

Revisorerna utses av Årsmötet och deras uppgift är att utöva tillsyn över styrelsens arbete med förvaltning och räkenskaper för att säkerställa att styrelsen sköter sitt arbete.

Styrelsen

Styrelsen är föreningen Upprors verkställande organ och beslutande organ mellan Årsmöten. Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och räkenskaper. Läs mer om vad styrelsen gör och vilka de är. 

Stadgarna

Föreningen Uppror är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Stadgarna lägger grunden för verksamheten. Läs mer om vad föreningen ska verka för och hur den fungerar. 

Valberedningen

Valberedningen utses av Årsmötet och deras uppgift är att bereda kandidater till olika valbara förtroendeposter till Årsmötet. De kan även användas för andra val inom föreningen. Läs mer om valberedningen. 

Ekonomi

Föreningen Uppror finansieras huvudsakligen av inkomster från medlemsavgifter, men också från partnerskap och sponsring. Läs mer om hur vi finansierar vår verksamhet. 

Som medlem i föreningen Uppror stödjer du vårt arbete för lägre skatter och mindre slöseri av skattemedel, samt för ökad demokrati och en vettigare och mer rättvis miljö- och klimat-, och transportpolitik. 


Bli medlem för enbart 100 kr i medlemsavgift för 2021. 

Betala via Swish eller bankgiro. 

5352-6729

Opinionsarbete tar tid och kostar pengar, och många små slantar blir tillsammans mycket. Vi arbetar huvudsakligen ideellt, men har fortfarande många utgifter och kostnader.


Genom att skänka en gåva eller donera en summa ger du föreningen Uppror möjlighet att arbeta för att nå målen.

 

Bidra med en liten gåva idag!


Du kan också bli månadsgivare på Donorbox eller genom att lägga till en månatlig överföring från din internetbank till vårt bankgiro. 

Bli medlem

Ge en gåva eller donation

Copyright © Alla rättigheter förbehållna