Stadgar är ideella föreningars 'lag'

Stadgarna är grundstommen i en ideell förening och informerar medlemmar, förtroendevalda och omvärlden om föreningens ändamål, organisation, fastställer regler och beskriver föreningens demokratiska förhållningssätt. 


Stadgar är väldigt viktiga eftersom det inte finns någon lag som reglerar ideella föreningar [även om det finns lagar som styr över delar av föreningars verksamhet], utan det är tusentals år av föreningspraxis och god föreningssed och en del domslut som styr över ideella föreningar. Och det fungerar väl. 


Årsmötet är föreningen Upprors högsta beslutande organ, och det är Årsmötet som antar och ändrar stadgarna. 


Här nedan kan du ladda ner Föreningen Upprors stadgar. 

Stadgar 02-2021

Föreningen Upprors andra och nu gällande stadgar; ej antagna av Årsmötet [eftersom föreningen inte har haft något årsmöte än]. 


_________________________________________

Senast uppdaterad 22 mars 2021

Så fungerar föreningen

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av medlemmarna.

Revisorerna

Revisorerna utses av Årsmötet och deras uppdrag är att utöva tillsyn över styrelsens arbete med förvaltning och räkenskaper.

Styrelsen

Styrelsen är föreningen Upprors verkställande organ och ansvarar för föreningens förvaltning och räkenskaper. 

Stadgarna

Föreningen Uppror är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Stadgarna lägger grunden för verksamheten. 

Valberedningen

Valberedningen utses av Årsmötet och deras uppgift är att bereda kandidater till olika valbara förtroendeposter till Årsmötet.

Ekonomi

Föreningen Uppror finansieras huvudsakligen av inkomster från medlemsavgifter, men också från partnerskap och sponsring. 

Som medlem i föreningen Uppror stödjer du vårt arbete för lägre skatter och mindre slöseri av skattemedel, samt för ökad demokrati och en vettigare och mer rättvis miljö- och klimat-, och transportpolitik. 


Bli medlem för enbart 100 kr i medlemsavgift för 2021. 

Betala via Swish eller bankgiro. 

5352-6729

Opinionsarbete tar tid och kostar pengar, och många små slantar blir tillsammans mycket. Vi arbetar huvudsakligen ideellt, men har fortfarande många utgifter och kostnader.


Genom att skänka en gåva eller donera en summa ger du föreningen Uppror möjlighet att arbeta för att nå målen.

 

Bidra med en liten gåva idag!


Du kan också bli månadsgivare på Donorbox eller genom att lägga till en månatlig överföring från din internetbank till vårt bankgiro. 

Bli medlem

Ge en gåva eller donation

Copyright © Alla rättigheter förbehållna